Ampersand / 2017
Výtvarné ztvárnění znaku "ampersand" jako notová osnova. Ampersand může mít několik podob, vybral jsem si tu klasickou, která nejlépe funguje v mém záměru svinout notovou osnovu jako stuhu. Práce vznikla v prvním ročníku na vysoké škole v rámci výuky typografie. Původně jako ručně kreslená práce perem a tuší, později převedena do vektorů.