Časopis Relief / 2018
Svět neustále zrychluje své tempo a obklopuje nás stresem a tlakem. Tento časopis je určen lidem, kteří hledají svůj vnitřní klid a rovnováhu, potřebují si odpočinout a načerpat energii. Články jsou tématicky zaměřeny na trendy v terapiích, možnosti jak si zpříjemnit život, také se zde objevují příběhy čtenářů a různá doporučení. Obsah je rozdělen do několika rubrik podle zaměření, v rubrice "Klidová zóna" jsou například umístěny relaxační křížovky, hlavolamy, sudoku a nebo antistresové omalovánky. Časopis byl vytištěn a svázán v jednom vyhotovení, na obrázcích níže si můžete prohlédnout všechny jeho dvoustrany (tak, jak byly v časopise řazeny). Také si můžete stáhnout PDF soubor pro detailnější prozkoumání. Projekt druhého ročníku vysoké školy s cílem procvičit si práci s textem a časopisovým layoutem.

Dvoustrany časopisu:
Zde si můžete prohlédnout celý obsah časopisu.

Témata měsíce:
V této rubrice, která je nejobsáhlejší, se věnuji zajímavým tématům z různých oblastí života, přednostně je určena především trendům a současným objevům v terapiích a léčbách. Rubriky jsou od sebe barevně odlišeny a vyznačeny v rozích u číslování stran. Této rubrice náleží fialová barva.

Zdravý život:
Inspirace pro zlepšení kvality života, zajímavé články o tom, jak si vlastními návyky, silami a vůlí zlepšit pohled na život, nebo co dělat, když zdraví nefunguje tak, jak by mělo.

Životní příběhy:
U časopisu tohoto typu jsem usoudil, že je vhodné zařadit rubriku, věnovanou příběhům čtenářů. Ostatní čtenáři se tak mohou dozvědět skutečné příběhy druhých a na základě toho si uvědomit, co všechno může život přinést a co vzít.

Klidová zóna:
Takto jsem nazval rubriku, kde není nic jiného než relaxační křížovky, rébusy, bludiště, hlavolamy, sudoku, nebo třeba antistresové omalovánky. Časopis je koncipován tak, aby vycházel měsíčně, čtenář má tedy dostatek času vyluštit oblíbené typy hlavolamů a těšit se na další. Hlavolamy jsou odstupňovány podle obtížnosti od snadných až po namáhavé. Ovšem vyluštění toho či onoho druhu je pro čtenáře vždy úspěchem, který dokáže zvednout náladu.

Rozhovory:
Poslední rubrika je věnována rozhovorům se zajímavými lidmi, kteří se nějak dotýkají zaměření časopisu. Mohou to být léčitelé, sportovci, kteří pracují s psychikou, nebo třeba majitelé úspěšných podniků, produkujících léčivé produkty. Cílem je inspirovat čtenáře a ukázat cesty, kterými se lze vydat.