Design.s / 2019 /
Návrh vizuálního stylu Design.s - brněnského bienále mezinárodního studentského designu. Zadání jsem pojal s trochou nadsázky a zobrazil studentský boj o elektrické zásuvky. Studenti designu jsou mobilní a většinou přenášejí své počítače a další vybavení na různá místa - mohou tak pracovat nejen v ateliéru, ale i na koleji, také na dlouhých přednáškách, v knihovně, doma, v kavárně a prostě kdekoliv, kde je elektrická zásuvka. Design je tedy závislý na počítačích a počítače jsou závislé na zásuvkách. Zobrazený motiv lze také chápat tak, že do soutěže Design.s se přihlásí více uchazečů než kolik jich skutečně svou práci vystaví (v případě zásuvky se ne na každého dostane - kabelů v mém pojetí je záměrně více než kolik je zásuvek). A jelikož je přehlídka mezinárodní, jsou mezinárodní i zásuvky.

Součásti zpracování:
Akce tohoto typu vyžaduje katalog, ve kterém jsou zdokumentovány výherní práce studentů (k vidění na obrázcích nahoře), dále velkoformátový billboard, plakát / citylight, webové stránky (v zadání byla zpracována pouze homepage) no a samozřejmě nějaké reklamní předměty, které lze prodávat v místě konání akce, nebo je nabízet na e-shopu.

Webové stránky:
Ty slouží pro on-line registraci soutěžních prací, pro informování veřejnosti o podrobnostech akce a o výsledcích soutěže. Bývají vždy zpravidla jednoduššího charakteru, jelikož vždy slouží pouze pro jeden ročník bienále, než jsou nahrazeny novým vizuálním stylem pro následnující ročník.