FoodGuard - koncept úspory potravin / 2018
Koncept využívající moderní technologie ke snížení plýtvání jídlem. Výrobci mají etikety pro své produkty předtištěné bez kódu EAN. Během výrobního procesu konkrétní šarže se nový rozšířený EAN dotiskne na vyhrazené místo. Díky tomu dokáže pokladní systém v obchodě zjistit datum minimální trvanlivosti a druh obalu a odeslat tato data do aplikace v telefonu, která následně upozorní uživatele na blížící se datum minimální trvanlivosti nebo na vrácení obalu.

Jak to funguje:
Základem jsou nové rozšířené EAN čárové kódy. Ty používáme dnes již běžně a jsou zavedeným standardem po celém světě. Velmi rychle totiž dokáží sdělit čtečce svoji informaci. Klasické EAN kódy nicméně nesou pouze označení výrobku. Rozšířený EAN kód by nesl také datum minimální trvanlivosti a druh obalu. Etikety produktů bude mít tedy výrobce předchystány s prázdným místem tak, aby se EAN se správnými údaji dotiskl až během výroby produktu.

Napojení na pokladní systém:
Pokladní systém získá přístup k datu minimální trvanilosti i druhu obalu a společně s názvem výrobku je odešle zákazníkovi do aplikace (zákazník zaplatí členskou kartou). Není tedy nutné myslet na nic navíc - pokladní neskenuje nic dvakrát, nikam nic nezadává, ani zákazník nemusí svůj nákup či účtenku od něj nějak skenovat nebo evidovat. Vše probíhá zcela automaticky. Pouze stačí používat zákaznickou kartu.

Výhody nového systému:
Funkce automatického nákupního seznamu
Historie nákupů a sledování výdajů
Věrnostní programy a benefity
Doporučování lokálních / eko / bio a jiných produktů
Lepší distribuce a skladování pro obchodníky
Přehlednější údaj o expiraci na obalu
Způsob nákupu se nezmění od stávajícího
Zůstává možnost nakupovat klasicky (bez FoodGuard)

Závěrem:
Koncept vznikl v rámci zadání FoodPrint na vysoké škole. Studenti různými způsoby řešili otázky spojené s jídlem, plýtváním, konzumací a nebo třeba s pěstováním či skladováním. Ve spolupráci s ateliérem Produktový design vznikla následně výstava nejlepších prací v galerii G18 ve Zlíně, která byla několikrát přemístěna i do zahraničních měst ke spřáteleným ateliérům. Projekt FoodGuard byl pro tuto výstavu vybrán a vystaven spolu s např. chytrými květináči, slunečními brýlemi z ořechů, videospoty, krátkometrážními filmy a dalšími zajímavými projekty.