Intra - systém MHD / 2016
Intra je systém integrované městské dopravy, (IN-TRA značí inteligentní transport). Jedná se o koncept zcela automatizovaného navigačního systému, který spolehlivě a efektivně provede cestujícího sítí linek a stanic tak, aby se neztratil. Klíčové jsou zde především barvy a jejich přechody - přestupní stanice prolínají barvu křížících se linek, čímž se vytvářejí signifikantní barvy pouze pro přestupní stanice.

Základní vizuální prvky:
Vývěsní tabule s označením stanic a linek, jízdenky pro různé skupiny cestujících a pro různé časové úseky (s cílem přehledně vyznačit část k zasunutí do turniketu), interaktivní velkoformátové tabule, displeje ve vlacích a autobusech a další vizuální prvky tvoří jeden celek. Dominantní barva vždy odpovídá barvě dané linky, takže např. při nástupu do vlaku ihned podle barev na dipleji poznáte, na které lince (a ve kterém místě) se nacházíte.

Vše řízeno elektronicky:
Koncept nahrazuje veškeré statické tabule elektronickými displeji, které mohou být řízeny centrálně a zobrazovat vždy aktuální informace (například při evakuaci se přepnou do režimu ukazování východů, při uzavírce stanice nebo výpadku eskalátoru se zobrazí grafika, která na to cestující upozorní).

Mobilní aplikace pro snadnou cestu:
Nahrazuje klasické papírové jízdenky (ty jsou nadále k dispozici těm, kteří telefon nemají). Aplikace zobrazuje na základě datových přenosů přesnou polohu vlaku, ve kterém cestující jede, při zpoždění, výluce či jiném omezení ihned informuje a případně naviguje uživatele, kudy jít, aby se dostal na správné nástupiště, k východu, toaletám či k jiným dopravním prostředkům. Elektronická jízdenka je svázána s osobou uživatele a její platnost a detail lze zobrazit v aplikaci. Stačí tak pouze zadat odkud kam se potřebuji dostat a systém mi okamžitě vypočítá ideální trasu a nabídne koupi správné jízdenky.