iRozhlas - koncept nového zpravodajství / 2019
V rámci spolupráce s Českým rozhlasem jsem vytvořil koncept, jež má za cíl lépe provázat zpravodajství serveru iRozhlas s každodenními životy uživatelů. Projekt byl zadán pro celý ateliér, jednotlivé výstupy studentů byly průběžně konzultovány s týmem Českého rozhlasu a následně předány k dalšímu vývoji nebo implementaci do ostrého provozu.

On-line prototyp:
Mobilní aplikace

Pro tvorbu prototypu jsem použil osvědčený nástroj Figma. Prototyp zobrazuje všechny funkce budíku i aplikace. Ta je určena ke čtení či poslouchání zpráv během dne.