Janáčkova fontána - světelná projekce / 2018
V rámci mezinárodní konference Eurovis, zabývající se vizualizací dat, jsem vytvořil tuto tématickou projekci pro Janáčkovu fontánu v Brně. Tu tvoří vodní stěna z malých kapek, které jsou pouštěny 1024 tryskami, řízenými počítačem. Barevné diody vodu prosvítí, aby byly výsledné obrazce vidět. Práce byly promítány při slavnostním zahájení konference v areálu Janáčkova divadla, nyní jsou zařazeny do běžného režimu fontány. Inspiraci jsem čerpal u legendárního filmu Matrix, který používá tradiční vizualizaci dat pomocí čísel. Využil jsem gravitace, která na projekce působí a nechal svá čísla padat v různých uskupeních.