Kresba emoce / 2015
Kresba, propojující přírodu a lidskou ruku, zarytě svírající zemi. Pokusil jsem se tak vyjádřit pocit napětí, zuřivosti, agrese a neovladatelnosti. Nesleduji tím žádný hlubší význam, pouze si experimentuji a procvičuji kombinaci anatomie a automatické kresby - strom není kreslen podle předlohy, ale nahodile, jak mne zrovna napadlo. Na formátu A3 vznikl jako domácí práce během studia na střední škole.