Lidové umění / 2018
Typografické zadání z prvního ročníku vysoké školy, jehož cílem bylo výtvarně zpracovat lidové umění nápisem (nebo jen jedním slovem). Opět jsem zabrousil do hudebního odvětví a výsledkem je umělecky pojatý nápis "cimbál", jakožto nepostradatelný hudební nástroj pro folklorní cimbálovou muziku.