LifeAssist - koncept asistenčního systému / 2021
Koncept v rámci zadání LongLife, jehož cílem je chránit životy seniorů a nemocných lidí, kteří žijí samostatně mimo zdravotnická zařízení. Projekt nastiňuje asistenční systém, postavený na komunikaci mezi pacientem a asistenčním centrem. Každý pacient má svůj náramek, který jej hlasovým hovorem propojí s operátorem v centru. Operátor má k dispozici řadu prostředků, kterými poskytne pacientovi pomoc. Kromě náramku jsem navrhl i přídavné prvky do domácnosti, které mohou detekovat a zmírnit nebezpečnou situaci.