Plakáty na podporu LGBT / 2018
Sada pěti typografických plakátů, kombinujících různé fonty. Určeno pro podporu LGBT. I když u nás je míra tolerance a pochopení docela přijatelná, ještě stále jsou v některých částech světa LGBT lidé utlačováni, trestáni a popravováni. Pracuji s oficiální duhovou vlajkou LGBT lidí, jejíž barvy symbolizují život, uzdravení, sluneční světlo, přírodu, klid a duši (každá barva nese jeden význam). Je vědecky prokázáno, že homosexualita je geneticky zakódována v jedinci, který si ji tedy nemůže vybrat, ale již se jako homosexuál narodí. Nelze ji zdědit, změnit, předat, nakazit se jí (nejedná se o nemoc) ani ji z člověka "vytlouct". Homosexualita se vyskytuje jak ve zvířecím, tak v lidském světě (přibližně 8 % lidí z celkové populace je homosexuálních). Kromě homosexuálů se řadí pod duhovou vlajku mimo jiné i transsexuálové, což jsou lidé, kteří se narodili s nekompatibilním pohlavím (žena, uvězněna v těle muže, nebo naopak).