Tunel / 2012
Dřevoryt, vytištěný klasickou cestou na grafickém lisu. Na tomto zadání ze střední školy jsem si procvičoval persperktivu a modelování prostoru. Obraz formátu A3 zachycuje prázdný silniční tunel u výjezdu.