MoodGuard – mobilní aplikace pro podporu duševního zdraví / 2022 /


MoodGuard je mobilní aplikace pro lidi, zatížené duševními problémy, nejčastěji vlivem vrozeného onemocnění či nepříznivých životních okolností. Aplikaci může ale využívat i zdravý člověk, který chce mít psychické zdraví pod kontrolou a třeba jej čas od času provází stres a úzkost z každodenních záležitostí. Každý si zaslouží být šťastný, ale ne každý k tomu má optimální podmínky. MoodGuard je určen lidem, kteří mají vůli a snahu svůj stav zlepšit a pracovat na sobě. Funguje jako monitorovací nástroj, do kterého uživatel každý den večer zaznamená svůj uplynulý den, náladu, pocity, příznaky, nebo třeba aktivity, kterým se během dne věnoval. MoodGuard se snaží pomocí podpůrných mechanismů učit uživatele zdravé životosprávě a sebeocenění, může být napojen na lékaře a blízké osoby, nebo může sloužit v uzavřeném režimu jen jako soukromý virtuální kouč a podporovatel.

On-line prototyp:
Mobilní aplikace MoodGuard

Prototyp vznikl v nástroji Figma a byl vystaven a zprovozněn na fyzickém zařízení Apple iPhone SE 2020, pro které byl optimalizován. Některé funkce aplikace nelze věrně simulovat, prototyp slouží k prohlídce a představení některých základních funkcí.

Koncept funkcí:
Mezi hlavní funkce patří zaznamenávání různých faktorů, které ovlivňují náladu uživatele. Součástí je také nouzový plán, který si uživatel předvyplní ideálně v klidu a za asistence lékaře. Nouzový plán může pomoci při překonávání těžkých období v životě, obsahuje důvody k životu, uživatelovu strategii, a nebo varovné příznaky. Aplikace také generuje notifikace (jež lze upravit v nastavení), které připomínají zaznamenání dne, nebo plnění osobních cílů. Také mohou uživatele povzbudit při několikadenním zhoršeném období, aby si přečetl deník svých úspěchů, nebo se podíval na své vzpomínky z lepších časů. Aplikace MoodGuard vznikla jako diplomová práce, úspěšně obhájena 14. 6. 2022, jejímž výstupem byl interaktivní prototyp, vytvořený v nástroji Figma. Prototyp si můžete vyzkoušet v odkazu výše na této stránce.